KISS / KIDD syndrom

KISS kan bli oversatt som et samlebegrep for en låsning eller feilfunksjon i nakken som forårsaker mange symptomer og påvirker barnets utvikling og velbefinnende. God nakkefunksjon er grunnleggende for barnets generelle utvikling, koordinasjon, motorikk og integrering av sanseinntrykk. Spedbarn og småbarn har et nervesystem i voldsom utvikling, noe som gjør det overfølsomt for feilfunksjoner i nakken og ryggen. Spedbarn har heller ikke utviklet muskulaturen i nakken til å holde deres relativt tunge hode.

Definisjonen på KISS Syndrom er Kinematic Imbalance due to Suboccipital Strain. Som et resultat av nedsatt funksjon i mekanisk leddbevegelse og nevrologisk funksjon i ryggsøylen (vanligvis i den øverste del av nakken) oppstår en strukturell og motorisk ubalanse. Denne tilstanden inntreffer typisk kort tid etter fødsel.

Definisjonen på KIDD Syndrom er KISS-induced Dysgnosia (sanseintegrasjons forstyrrelse) and Dyspraxia (klossethet).En kompensatorisk nedsatt funksjon i koordinasjon og kognativ funksjon som kommer som et resultat av ubehandlet KISS syndrom. Typisk ses dette når spedbarnet begynner å løfte seg opp i sittende posisjon, krabbe og gå.

KISS-KIDD syndrom er et relativt nytt navn på en tilstand som alltid har vært tilstede og som har blitt behandlet av kiropraktorer i over 100 år. Denne tilstanden er blitt forsket på og er veldokumentert i medisinsk og kiropraktisk litteratur.

Noen av de hendelsene som kan påvirke nakkefunksjonen hos barn er:

 • En tøff fødsel, dvs veldig hurtig eller svært langsom fødsel der barnet evt. sitter fast i en lengre periode
 • Fødselsforløsende hjelpemidler som vakuum eller tang
 • Seteleie, tverrleie eller tvillingleie
 • Keisersnitt

Vanlige symptomer hos KISS-barn (spedbarn)

 • Asymmetrisk hodefasong eller skjevt hode
 • Skjevt hode- og/ eller nakkeholdning
 • Vanskelig for å snu hodet en vei som kan føre til problemer med amming på en side
 • Ømhet eller overfølsomhet i nakken
 • Ligger med hodet ekstremt bakoverbøyd
 • Sugeproblemer
 • Dårlig eller ofte avbrutt søvn
 • Økt generell stivhet i kroppen
 • Gnir bakhodet eller pannen mot gulvet eller sengen

Vanlige symptomer hos KIDD-barn (fra ca. 1-års alderen)

 • Mestrer ikke eller har vanskelig for å krabbe, løfte hodet fra mage eller ryggleie, rulle fra mage til rygg eller omvendt
 • Visuell asymmetri for hode, nakke, ansikt, eller bekken
 • Konsentrasjonsvansker
 • Adferdsproblemer, emosjonelle eller sosiale, ADHD lignende symptomer
 • Balanseproblemer
 • Forsinket utvikling av fin- eller grovmotoriske evner dvs. klumsete i sine bevegelser
 • Barnet unnviker normale aktiviteter eller lek på grunn av at de ikke mestrer eller har vanskeligheter for å utføre dem

Kiropraktisk behandling

Et barn kan ha en nakkelåsning uten å ha KISS-KIDD symptomer. Det kan være mange årsaker til et barns plager og KISS-KIDD er ikke en sykdom. Det er viktig at man får en grundig undersøkelse og en korrekt diagnose.

Den kiropraktiske behandlingen består av en korrigering av feilfunksjonen i nakken eller ryggen med oppfølging og råd/ veiledning til foreldrene. Kiropraktoren henviser og samarbeider med barnefysioterapeuter i tilfeller der oppfølging trengs, og henviser til spesialist eller røntgen dersom det er nødvendig.

Kiss-Kidd-1-300x199